Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

1000436_sfeerbeeld.png

Opzeggen huurovereenkomst

Er komt altijd veel bij kijken als u gaat verhuizen. Waarschijnlijk bent u al druk bezig met uw nieuwe woning en plannen aan het maken voor de inrichting of verhuizing, maar u moet ook nog uw huidige huurcontract opzeggen. Wij maken het makkelijker voor u met onderstaande info.

Hieronder sommen wij de onderwerpen op waarop u de antwoorden kunt vinden:

  • Gaat u verhuizen? Geef dit zo snel mogelijk aan ons door!
  • Hoe kunt u uw huuropzegging bij ons melden?
  • Wat kunt u verwachten?
  • Intrekken huuropzegging?

Gaat u verhuizen? Geef dit zo snel mogelijk aan ons door!

Wanneer u gaat verhuizen en u wilt uw huurovereenkomst beëindigen, dient u dit tijdig aan ons door te geven. U dient hierbij rekening te houden met een aantal aandachtpunten:

  • Opzeggen is alleen mogelijk per de 1e van een maand
  • Wij hanteren een opzegtermijn van minimaal 1 kalendermaand, dit houdt in dat u na ontvangst van uw opzegging nog minimaal éénmaal uw huurpenningen dient te voldoen. Voorbeeld: uw huuropzeggingsbrief is op 12 maart verzonden en op 14 maart door ons ontvangen, uw laatste huurbetaling is dan 1 april. U huurt de woning minimaal tot 1 mei (laatste huurdag 30 april).
  • Indien u de woning samen met een partner huurt, dient de huurovereenkomst door u beiden opgezegd te worden. De huuropzegging dient dan voorzien te zijn van uw beide handtekeningen.
  • Vermeldt in uw huuropzegging uw nieuwe adres- en bankgegevens. Dit om een eventuele uitbetaling van een waarborgsom en/of eventuele te verrekenen servicekosten aan u te kunnen uitbetalen
  • Graag vernemen wij of een mogelijke kandidaat-huurder contact met u mag opnemen om een (spoedige) wederverhuur mogelijk te maken. Wellicht zijn er zaken in de woning welke u ter overname aan wenst te bieden?

Om het u enigszins te vergemakkelijken, hebben wij een huuropzeggingsformulier opgesteld. Deze treft u hier aan. U kunt deze invullen, printen, ondertekenen en aan ons toezenden.

Hoe kunt u uw huuropzegging bij ons melden?

1. Schriftelijk

U kunt uw huuropzegging per brief of middels ons huuropzeggingsformulier, per post (bij voorkeur aangetekend) bij ons indienen; deze kunt u richten aan:

Verwey Vastgoed BV
T.a.v. afdeling Verhuur
Postbus 21393
3001 AJ Rotterdam

OF

Verwey Vastgoed BV 
T.a.v. afdeling Wonen
Postbus 58287
1040 HG Amsterdam

2. Digitaal

U kunt uw huuropzegging per e-mail indienen via: verhuur@VerweyVastgoed.nl of info.wonenamsterdam@VerweyVastgoed.nl . 
Let op! Wanneer u de huuropzegging per e-mail indient, dient deze voorzien te zijn van uw (beide) handtekening(en). Wij adviseren u dan ook om uw brief of het formulier in te scannen en aan ons te mailen. 

3. Op kantoor

U kunt uw huuropzegging ook persoonlijk afgeven op ons kantoor. Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om uw huur, door middel van het huuropzeggingsformulier, op ons kantoor te beëindigen. Hiervoor geldt eveneens, indien u de woning samen met een partner huurt, u dit formulier beide dient te ondertekenen. Dit formulier is verkrijgbaar bij ons aan de balie.

Bevestiging van uw huuropzegging

De ontvangst van uw opzegging zullen wij binnen vijf werkdagen, schriftelijk aan u bevestigen.

Wat kunt u verwachten?

In de tweede  of derde week van de laatste huurmaand zal de woning door ons tijdens kantooruren worden geïnspecteerd op eventuele onvolkomenheden en/of gebreken. Wij zullen u in de eerste week van de laatste huurmaand schriftelijk informeren over datum en tijdstip van de voor- en eindinspectie waarop de woning zal worden geïnspecteerd.
De woning dient door u bij het einde van de huur geheel ontruimd en in behoorlijke staat te worden opgeleverd. In dit verband verwijzen wij u graag naar de richtlijnen ten behoeve van de eindoplevering van de woning (zie hiervoor de richtlijnen “hoe laat u de woning achter”).
Indien u ons heeft gemachtigd tot automatische incasso van de huurpenningen, zullen wij deze incassomachtiging per de einddatum van de huurovereenkomst stopzetten.
Wanneer door u bij aanvang van de huurovereenkomst een bankgarantie is afgegeven, zullen wij deze bankgarantie aan de bankinstelling retourneren nadat de woning correct aan ons is opgeleverd en u volledig aan uw betalings- en overige contractuele verplichtingen heeft voldaan.

Intrekken of verlengen van de huuropzegging?

Houdt u er rekening mee dat uw huuropzegging bindend is. Zodra Verwey Vastgoed uw huuropzegging heeft ontvangen en in behandeling heeft genomen, is het niet meer mogelijk de huuropzegging in te trekken of de opzegdatum te wijzigen.

Een eventuele uitzondering op voorgaande is enkel mogelijk indien uw woning nog niet is aangeboden aan een nieuwe huurkandidaat, u minimaal vóór de 10e van de laatste huurmaand uw wijziging schriftelijk (lees per e-mail) aan ons doorgeeft en u de intrekkings- en/of wijzigingskosten ad € 121,- (incl. BTW) voldoet.

Indien de huurwoning reeds door Verwey Vastgoed is aangeboden aan een potentiële nieuwe huurkandidaat, is Verwey Vastgoed te allen tijde gerechtigd om uw verzoek tot intrekken en/of wijzigen af te wijzen en dient u de woning conform uw oorspronkelijke huuropzegging tijdig leeg op te leveren.