Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

1000436_sfeerbeeld.png

Onderhoudstips

Wilt u ook zonder zorgen wonen?

Om uw woning voor u en eventueel toekomstige (mede)bewoners zo comfortabel mogelijk te houden, dient er onderhoud gepleegd te worden.  Naast dat Verwey Vastgoed middels servicecontracten en/of (planmatig) onderhoud proberen zorg uit handen te nemen, heeft u als huurder uiteraard ook enkele verantwoordelijkheden.
Hierbij kunt u denken aan kleinere reparaties (zie het huurders ABC) maar ook aan enkele onderhoudsverplichtingen. Hieronder valt onder meer het binnenschilderwerk, tuinonderhoud en schoonmaak van de woning.
Om zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen over wie, wat moet doen, hebben wij hieronder per onderdeel een korte omschrijving gegeven.
Per onderdeel zult u (daar waar nodig) nog enkele tips ontvangen met betrekking tot het onderhoud en/of reparaties.

1.       Serviceadressen

Bij elk complex/woning is het mogelijk dat er met andere (onderhouds)partijen wordt gewerkt. Met welke partij u contact kunt opnemen, kunt u vinden op het schrijven dat u heeft ontvangen tezamen met de huurovereenkomst. In dit schrijven staan de contactgegevens van deze onderhoudspartij(en) vermeld en voor welke gebreken u bij deze partijen terecht kunt.
Mocht dit niet duidelijk zijn, kunt u te allen tijde bij ons terecht met uw vragen.

2.       Schoonmaak woning

De schoonmaak in uw woning is uw eigen verantwoordelijkheid. Mocht blijken dat door het niet goed onderhouden (lees schoonhouden)  van de woning, problemen ontstaan, dan zullen de kosten voor eventuele vervanging/reparatie/schoonmaken aan u worden doorbelast.
Omdat dit niet altijd op voorhand kan worden vastgesteld, hebben wij de mogelijkheid u hier achteraf op te wijzen.
Hieronder volgen enkele voorbeelden:

Om de ventilatie in de woning goed te houden, dienen onder meer de  (ventilatie)roosters goed schoon gemaakt te worden door de huurder. Mocht tijdens onderhoud of na een reparatieverzoek blijken dat dit niet goed/juist is gedaan, zullen de kosten voor vervanging/reparatie bij u worden verhaald.
Een ander veel voorkomend voorbeeld zijn klachten over kranen. Kranen dienen regelmatig ontkalkt te worden, ook het binnenwerk. Mocht na een reparatieverzoek blijken dat de kraan niet goed is onderhouden, behouden wij het recht alsnog de kosten aan u door te belasten.

3.       Rookmelder

Blauwe stofhoes
Tot aan de oplevering (van een nieuwbouwwoning) is de rookmelder beschermd tegen binnendringend bouwstof door middel van de bijgeleverde stofhoes. Bewaar deze stofhoes en maak er later gebruik van indien u de kamer stoffeert of als er andere (verbouwings)werkzaamheden plaatsvinden waarbij veel stof vrij komt. Mocht de hoes niet meer aanwezig zijn, is het verstandig deze alsnog aan te schaffen. Vergeet u a.u.b. niet de hoes te verwijderen zodra de klus geklaard is, anders zal de rookmelder niet functioneren.

Reinigen rookmelder
Zoals u hierboven reeds heeft kunnen lezen, zijn rookmelders erg gevoelig voor stof. Ter voorkoming van ongewenst alarm is het dus zaak om de melder afhankelijk van de omstandigheden, maar minstens twee keer per jaar goed te reinigen. Gebruik hiervoor de stofzuiger met het zachte borstelgedeelte.

Testen rookmelder
Om de goede werking van rookmelders te kunnen waarborgen, is het noodzakelijk de melders regelmatig te controleren.
Omdat er verschillende soorten rookmelders zijn, hebben wij hieronder meerdere opties voor u op een rijtje gezet:
Controleer of de groene LED brandt. Deze geeft aan dat er netspanning aanwezig is.
Controleer of de rode LED 1 keer per 40 sec. knippert. Dit geeft aan dat melder goed functioneert.
Controleer het alarmgeluid door de testknop in te drukken totdat de melder in alarm gaat.
Controleer of gekoppelde melders ook in alarm gaan en herhaal de test afzonderlijk bij iedere melder.

Ongewenst alarm
Het kan zijn dat een rookmelder een ongewenst alarm geeft doordat de rookmelder reageert op bijvoorbeeld stof in combinatie met een grote luchtcirculatie. Bij gekoppelde melders wordt de melder die het alarm heeft veroorzaakt, herkend aan het snel knipperen van de rode LED. Reinig vervolgens de betreffende rookmelder. Mocht dit niet het gewenste resultaat hebben, meldt u dit bij onze servicedesk op nummer 010-2660020 of via e-mail: servicedesk.wonen@VerweyVastgoed.nl.

Lage batterijspanning of vervuiling
Indien de melder iedere 40 sec. een kort piepsignaal geeft waarbij tegelijkertijd de rode LED 1 keer knippert, dient de batterij te worden vervangen. Gebruik hiervoor hetzelfde type en test de rookmelder op de goede werking nadat de batterij is vervangen.
Indien de melder iedere 40 sec. een kort piepsignaal geeft (zonder dat tegelijkertijd de rode LED 1 keer knippert) heeft de melder een probleem met de rookkamer geconstateerd. Reinig de rookmelder

Vervanging rookmelder
Het vervangen van de rookmelder is voor rekening van verhuurder, tenzij er blijkt dat vervanging noodzakelijk is door onjuist gebruik en/of niet goed onderhouden.

4.       Verwarmingsinstallatie

Verwarmingsinstallaties zijn onder te verdelen in collectieve installaties (bijvoorbeeld een ketelhuis op het dak) en individuele installaties (bijvoorbeeld een moederhaard of een cv-ketel).
Hieronder treft u een verdeling aan met daarbij vermeld welke klacht voor wiens rekening valt.

 • Bijvullen van cv-ketel; verantwoordelijkheid van huurder. (Klik hier voor een instructie hoe u dit het best kunt doen)
 • Ontluchten van cv-installatie; verantwoordelijkheid van huurder
 • Schoonmaken van cv- of combiketel; verantwoordelijkheid van huurder
 • Storingen aan cv-leidingen, radiator of radiatorkranen; verantwoordelijkheid van huurder
 • Repareren van thermostaat; verantwoordelijkheid van verhuurder
 • Vervangen van (eventuele) batterij van thermostaat; verantwoordelijkheid van huurder
 • Bevriezing van en schade aan cv-installatie; verantwoordelijkheid van huurder
 • Storingen aan cv-ketels, combiketels, boiler of geiser, indien eigendom verhuurder, verantwoordelijkheid van verhuurder
 • Storingen aan collectieve cv-installaties; verantwoordelijkheid van verhuurder
 • Boilers of geisers, geen eigendom verhuurder (via derden); verantwoordelijkheid van huurder

Vaak zijn er voor deze installaties onderhoudscontracten afgesloten, waar u via de servicekosten voor betaalt.

5.       Mechanische ventilatie

Binnen de woningen die beheerd worden door Verwey Vastgoed zijn er 4 verschillende ventilatievormen aanwezig:
a)      Natuurlijke ventilatie
Veel woningen hebben geen apparaat in de woning die zorgt voor een geforceerde verplaatsing van de lucht in de woning. In deze woningen dient u gebruik te maken van de aanwezige bovenlichten die zorgen voor de luchtstromen, zoals: ramen, ventilatieroosters en zelfs de kieren in de woning. Om voor een betere afzuiging te zorgen, kan het voorkomen dat u een ventilator in de badkamer heeft. Maakt u hier ook gebruik van.

b)      Centraal gestuurde ventilatie (dakventilatoren)
Bij appartementencomplexen komt het vaak voor dat de ventilatie centraal geregeld is. Dat houdt in dat er ventilatoren op het dak staan die zorgen voor de afzuiging van de lucht.
Let op; deze ventilatoren zorgen niet voor de toevoer van frisse lucht, hier dient u zelf zorg voor te dragen. De dakventilatoren zuigen standaard af en zijn niet door de bewoners in te regelen. Onderhoud van deze ventilatoren vallen onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Wel dient u zelf de roosters in uw woning goed te reinigen.

c)       Mechanische ventilatie box (MV-box)
Sommige woningen hebben een individuele MV-box. Dat houdt in dat u als huurder de mate van ventilatie zelf kunt bepalen. De MV-box is te bedienen met een schakelaar, de zogenoemde standenschakelaar. Onderhoud aan de MV-box valt voor rekening van de verhuurder. U dient als huurder zorg te dragen dat de ventielen goed gereinigd worden.

d)      Warmte Terug Win unit (WTW-unit)
Een WTW-unit zorgt voor (balans)ventilatie met warmte-terugwinning. Balansventilatie wil zeggen dat er evenveel lucht wordt afgevoerd als wordt toegevoerd. Dat zorgt voor comfort en een gezond binnenmilieu. U hoeft voor goede ventilatie het raam dus niet meer open te doen, maar dat kan en mag natuurlijk wel.
Als er een WTW-unit in uw woning is geïnstalleerd dan vindt u vaak in de keuken een (standen)schakelaar. Hiermee regelt u de ventilatie in uw woning.

U kunt kiezen uit de volgende drie standen:

 • Stand 1 (laag): Gebruik deze stand gedurende de nacht en bij afwezigheid.
 • Stand 2 (midden): Gebruik deze stand overdag bij aanwezigheid van 1 of meerdere personen (geen koken of douchen).
 • Stand 3 (hoog): Deze stand wordt gebruikt tijdens het koken, douchen of baden, zodat het vocht en de kooklucht zo optimaal mogelijk afgevoerd worden.

Tip: Laat de ventilator na het koken, douchen en baden nog 15 tot 30 minuten op de hoogste stand (3) staan, totdat alle waterdamp afgevoerd is.

Voor een goede werking is het belangrijk dat u als huurder ook aan (klein) onderhoud doet.
Zo is het belangrijk dat u uw filters tijdig reinigt (met een stofzuiger) en ieder halfjaar vervangt. Mensen met luchtwegaandoeningen of allergieën wordt aangeraden de filters vaker te reinigen en te vervangen.

Algemene tips voor een betere ventilatie:

 • Rook niet binnen, ventileer extra tijdens koken en douchen en wanneer er veel mensen in huis zijn, bijvoorbeeld door een (extra) raam te openen;
 • Laat ventilatieroosters altijd open, en laat bovenlichten open als u thuis bent; zo zorgt u voor de aan- en afvoer van (frisse) lucht;
 • Houd de roosters goed schoon;
 • Zorg dat lucht in huis kan doorstromen, via ruimte onder deuren of eventueel via roosters in binnenmuren of -deuren.

6.       Elektrische installatie(s)

Deze zijn onder te verdelen in collectieve installaties (bijvoorbeeld een speedgate, verlichting in algemene ruimten) en individuele installaties (bijvoorbeeld zekeringen en lampen in de woning).
Hieronder geven wij aan welke klacht voor wiens rekening valt.

 • Onderhoud en reparatie elektrische installatie, met groepenkastbedrading en aarding in uw woning (reparatiekosten op basis van ongelijk); verantwoordelijkheid kan voor zowel de huurder als verhuurder vallen, dat ligt aan de oorzaak van de storing.
 • Reparaties aan de elektriciteitsmeter in uw woning; verantwoordelijkheid van huurder (via uw energieleverancier)
 • Reparaties aan schakelaars en wandcontactdozen in uw woning of berging;  verantwoordelijkheid van huurder.
 • Onderhoud en reparaties aan verlichting, schakelaars en wandcontactdozen in gemeenschappelijke ruimten en parkeergarages; verantwoordelijkheid van verhuurder.
 • Onderhoud en reparaties aan de door uzelf aangebrachte buitenverlichting; verantwoordelijkheid van huurder.
 • Onderhouden of vervangen van zekeringen (stoppen) of lampen in uw woning; verantwoordelijkheid van huurder.
 • Schade als gevolg van door huurder veroorzaakte kortsluiting; verantwoordelijkheid van huurder.

7.       Binnenschilderwerk

Het binnenschilderwerk valt te allen tijde voor rekening van de huurder. Onder binnenschilderwerk verstaan wij logischerwijs; al het schilderwerk IN de woning. Van het sausen van de plafonds en muren, tot aan het schilderen van de binnenkant van het (raam)kozijn.

8.       Behang

Het behangen van en eventueel verwijderen van het behang valt te allen tijde voor rekening van de huurder. Bij het verlaten van de woning behoudt Verwey Vastgoed het recht u te verplichten het behang te verwijderen. De reden is dat het behang vaak beschadigd is of te smaakgevoelig voor een opvolgende verhuring.

9.       Krimp- en zetscheuren

De krimpscheuren ontstaan vaak doordat materialen werken door temperatuur- en vochtigheidsveranderingen. Dit is vaak zichtbaar bij aansluitingen tussen de verschillende materialen en hoeken. Herstellen van deze krimpscheuren komen voor rekening van de huurder. U kunt deze krimpscheuren het beste afdichten na verloop van enige tijd (1 - 2 jaar na nieuwbouw) met een flexibele kit in dezelfde kleur.
Een zetscheur is een scheur in de constructie die ontstaan is als gevolg van zetting. Meestal is zetting een éénmalig verschijnsel en de scheur ontstaat dan, maar de constructie blijft verder stabiel. Een zetscheur is daarom over het algemeen niet ernstig. Het herstellen van deze zetscheuren (in de woning) komen voor rekening van de huurder.
Mocht u de scheur niet vertrouwen, omdat deze groter lijkt te worden, kunt u dit te allen tijde aan ons melden.

10.   Vloeren

Het leggen van een vloer is voor rekening van de huurder. Als u van plan bent om een vloer te leggen, dient u met een aantal eisen rekening te houden.

 • De aan te brengen vloerbedekking dient de contactgeluidsisolatie met 10 dB of meer te verbeteren. Om aan te tonen dat aan genoemde eis is voldaan, kan worden gevraagd naar een akoestisch onderzoek waarbij contactgeluidsisolatiemetingen zijn uitgevoerd aan een betonvloer en aan dezelfde vloer met de betreffende vloerbedekking. Het onderzoek moet zijn verricht volgens de Nederlandse norm NEN-EN-ISO 140-8. Daaruit moet blijken dat de verbetering van de contactgeluidsisolatie een waarde bereik heeft met de een getalsaanduiding van ΛL lin = 10 dB of hoger volgens NEN-EN-ISO 717-2 en de toelichting daarop NPR 5079:1999.
 • De vloerbedekking dient zo te worden gelegd dat er geen direct contact bestaat tussen de harde vloerbedekking (plavuizen, tegels, houten vloerdelen, (lamel)parket, laminaat, kurk, marmoleum, linoleum, vinyl, grind, etc.) en de omringende binnen- en buitenmuren.
 • U mag geen overlast veroorzaken aan andere bewoners in het complex. Mochten er toch klachten ontstaan inzake geluidsoverlast als gevolg van loopgeluiden, dan kan verhuurder besluiten over te gaan tot uitvoering van een onafhankelijke geluidsmeting door een erkende instantie. De kosten van deze geluidsmeting worden gedragen door de in het ongelijk gestelde partij c.q. de betrokken bewoner die de klacht aanhangig heeft gemaakt of de bewoner die de klacht heeft veroorzaakt. Indien bij deze geluidsmeting blijkt dat de vloerbedekking niet aan de vereiste verbetering van de contactgeluidsisolatie voldoet, dan bent u verplicht dusdanige maatregelen te treffen dat binnen één maand na constatering alsnog aan de gestelde eis van minimaal 10 dB contactgeluidsreductie wordt voldaan, danwel de vloerbedekking voor uw rekening en risico te vervangen.
 • U dient ervoor te zorgen dat de gemeenschappelijke zaken (leidingen, etc.) te allen tijde goed bereikbaar zijn.
 • Mocht bij het aanbrengen respectievelijk verwijderen van de vloerbedekking schade ontstaan aan de eigen woning, appartementen/woningen van anderen of gemeenschappelijke ruimten van het complex, dan bent u volledig verantwoordelijk voor deze schade en de eventuele gevolgschade.
 • Bij beëindiging van de huurovereenkomst, om welke reden dan ook, dient de nieuwe huurder de bovenstaande voorwaarden te accepteren of dient u de harde vloerbedekking te verwijderen.

Wij attenderen u erop dat in de praktijk de resultaten vaak enigszins afwijken van die welke in het laboratorium onder ideale omstandigheden zijn getest. Ook worden door leveranciers vaak andere geluidsnormen aangehouden, die aanzienlijk afwijken van de Nederlandse normen en tot totaal andere resultaten leiden. Omdat u als huurder aansprakelijk bent, is het aan te bevelen bij het verstrekken van een opdracht aan een leverancier uitdrukkelijk vast te leggen, dat deze de volledige verantwoordelijkheid voor de opgegeven gegarandeerde isolatiewaarde draagt. Ook is het van belang erop te letten dat de leverancier is aangesloten bij een erkende brancheorganisatie.

Voorts wijzen wij u er uitdrukkelijk op dat schade aan de vloerbedekking ontstaan door bijvoorbeeld uitstromend water van lekkages en/of overstromingen niet wordt gedekt door de verzekering van verhuurder en derhalve geheel voor uw rekening komt. Het is daarom raadzaam de vloerbedekking op te nemen in uw inboedelverzekering.

Tot slot willen wij u erop wijzen dat het voldoen aan de vereiste contactgeluidsisolatieverbetering niet wil zeggen dat in het geheel geen geluidsoverlast kan ontstaan. Houdt rekening met uw medebewoners. Met name het belopen van de vloeren met hard schoeisel kan geluidsoverlast veroorzaken. Het gebruik van zacht schoeisel is daarom aan te bevelen.

11.   Riolering en HWA

Het klein, dagelijks onderhoud aan de hemelwaterafvoer (HWA) en riolering dient u zelf zorg voor te dragen. Gebruik de riolering alleen waarvoor deze bedoeld is (dus niet voor het wegspoelen van bijvoorbeeld frituurvet en kattenbakkorrels).
Verstoppingen kunt u voorkomen door afvoeren af en toe met heet water door te spoelen en de sifon van de zwanenhals onder de wasbak los te maken en te reinigen. Mocht u de verstopping zelf niet kunnen verhelpen, kunt u ons benaderen en kunnen wij een loodgieter aansturen. Dit zal te allen tijde op basis van ongelijk zijn.
De HWA bij uw woning (tenzij dit anders wordt vermeld in uw huurcontract) dient u zelf te onderhouden. Denkt u hierbij aan het schoonmaken en schoonhouden van (dak)goten, dakafvoeren en regenpijpen behorende bij de woning. Zorgt u er dus voor (indien voor u van toepassing) dat het (regen)water altijd goed kan weglopen.

12.   Hang- en sluitwerk

Hang- en sluitwerk is de verzamelnaam voor alle producten die gebruikt worden om uw deuren en beweegbare ramen af te hangen, te openen, vast te zetten en op slot te doen.
Hieronder geven wij aan wat voor wiens rekening valt.

 • Het onderhouden, smeren en vervangen van deurkrukken, sloten, scharnieren in deuren en kozijnen in de door u gehuurde woning, berging of garage;  verantwoordelijkheid van huurder.
 • In de gemeenschappelijke ruimten; verantwoordelijkheid van verhuurder.
 • Het vervangen van hang- en sluitwerk bij normale slijtage; verantwoordelijkheid van verhuurder.
 • Het vervangen of repareren van hang- en sluitwerk ten gevolge van ondeskundig of onjuist gebruik; verantwoordelijkheid van huurder.
 • Het repareren en stellen of vervangen van deurdrangers in gemeenschappelijke ruimten; verantwoordelijkheid van verhuurder.
 • Het laten bijmaken van sleutels al dan niet na zoekraken/diefstal; verantwoordelijkheid van huurder.

Buitensluiting; verantwoordelijkheid van huurder.

13. Meterstanden

Wij adviseren u om de meterstanden van water en energieverbruik regelmatig te monitoren. Het bijhouden van de meterstanden geeft inzicht in uw eigen verbruik, maar hiermee kan ook tijdig een eventueel buitensporig hoog of laag verbruik worden opgespoord, wat aanleiding zou kunnen zijn tot het nazien van de (verwarmings)installatie.