Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

1000436_sfeerbeeld.png

Bankgarantie/ waarborgsom

Wat is een bankgarantie of waarborgsom?

Voor het huren van een woning gelden verschillende voorwaarden. Deze regels staan in de Algemene Huurvoorwaarden en in onze inkomenseisen.
Het kan voorkomen dat wij, op basis van deze voorwaarden, een extra financiële zekerheidstelling vragen in de vorm van een bankgarantie of waarborgsom.

Bankgarantie 

Een bankgarantie is een contract (zekerheidstelling) waarin een bank onvoorwaardelijk garandeert om een bedrag aan de begunstigde te betalen, indien hij daarop aanspraak maakt.
U stort als huurder een aantal maanden huur op een geblokkeerde bankrekening (de bankgarantie). De bankgarantie loopt gedurende de duur van de hele huurovereenkomst en zal na beëindiging van de huurovereenkomst in de meeste gevallen direct worden vrijgegeven.
U betaalt een vergoeding aan de bank voor deze bankgarantie. De vergoeding bestaat uit eenmalige behandelkosten, alsmede een jaarlijkse, halfjaarlijkse of kwartaalprovisie ter grootte van een percentage van de som. Deze kosten lopen door zolang de garantie nog niet is beëindigd.

Waarborgsom

Een waarborgsom is een zekerheidstelling welke u zonder tussenkomst van de bank overeenkomt met uw verhuurder. U betaalt als huurder een aantal maanden huur welke op een derdenrekening van de eigenaar van de woning wordt geblokkeerd.
Het grote voordeel van een waarborgsom ten opzichte van een bankgarantie is dat u geen kosten maakt bij uw bank.
De eigenaar van uw woning is u geen rente verschuldigd over de geblokkeerde waarborgsom.

Wanneer wordt u gevraagd een bankgarantie of waarborgsom te stellen?

Bij het aangaan van een huurovereenkomst worden diverse inkomenseisen gesteld. In sommige gevallen voldoet u niet aan (alle) gestelde eisen. In onderstaande gevallen dient u een bankgarantie of waarborgsom te stellen:
-       U heeft/had een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd;
-       U bent/was zelfstandig ondernemer of directeur-grootaandeelhouder (DGA);
-       U voldoet/voldeed niet aan de gestelde inkomensnorm maar heeft wel aantoonbare spaartegoeden.
Uiteraard begrijpen wij dat iedere situatie specifiek behandeld en bekeken moet worden, wel zal er te allen tijde een waarborgsom of bankgarantie worden gesteld van minimaal 3 maanden huur (inclusief servicekosten). Afhankelijk van de financiële situatie kan dit worden verhoogd.

U heeft een bankgarantie of waarborgsom gesteld en u wilt deze retour

U heeft bij het aangaan van de huurovereenkomst een bankgarantie of waarborgsom gesteld en deze zou u graag retour willen ontvangen. De bankgarantie of waarborgsom blijft actief gedurende de looptijd van de hele huurovereenkomst. Hieronder vindt u de voorwaarden voor het (tussentijds) retour ontvangen van de bankgarantie of waarborgsom.
-       U ontvangt de bankgarantie of waarborgsom retour wanneer u de huurovereenkomst heeft beëindigd en u geen achterstanden heeft in de huurbetaling en uw woning conform de opleverrichtlijnen aan ons is opgeleverd.
-       U kunt een verzoek tot vrijgave bankgarantie of waarborgsom indienen na minimaal 1 jaar de woning gehuurd te hebben. Bij uw schriftelijke verzoek dient u uw nieuwe salarisgegevens te voegen (salarisstrook, werkgeversverklaring of jaarresultaten) waarna uw gegevens opnieuw worden beoordeeld. Indien u geen betalingsachterstanden of onregelmatig betaalgedrag heeft getoond, kunnen wij uw verzoek voorleggen aan de eigenaar van uw woning.
-       Is uw financiële situatie (positief) veranderd sinds het moment dat u uw huurovereenkomst heeft ondertekend, maar voldoet u nog niet aan de gestelde inkomenseisen? Dan kunnen wij voor u beoordelen of wij een deel van de bankgarantie of waarborgsom kunnen retourneren.

Wanneer kan de eigenaar van de woning aanspraak maken op uw waarborgsom of bankgarantie? 

De eigenaar van uw woning kan in een aantal gevallen aanspraak maken op de bankgarantie of waarborgsom. Wanneer de eigenaar besluit om de bankgarantie te claimen bij de bank of de waarborgsom te gebruiken, is een van de onderstaande situaties voorgevallen:
-       U heeft bij beëindiging van de huurovereenkomst een huurachterstand;
-       U heeft bij beëindiging van de huurovereenkomst de woning niet conform richtlijnen aan ons opgeleverd.  Hierdoor moeten werkzaamheden uitgevoerd worden die kosten met zich mee brengen. Deze kosten zijn voor rekening huurder;
-       Tijdens uw huurovereenkomst loopt een incassoprocedure en u bent met het incassobureau en/of de debiteurenbeheerder van Verwey Vastgoed overeengekomen dat in het kader van de achterstand de bankgarantie kan worden geclaimd of de waarborgsom kan worden gebruikt. U dient te allen tijde het gebruikte bedrag aan te vullen tot de originele som van de bankgarantie of waarborgsom.