Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

1000436_sfeerbeeld.png

Huurverhoging

Huurverhoging. Hoe werkt dat?

De eigenaar van uw woning mag de huurprijs van uw woning 1 keer per 12 maanden verhogen. Elk jaar worden op 1 juli de huurprijzen van woningen, parkeerplaatsen en garages aangepast.
Bij de vaststelling van de hoogte van deze huurprijsaanpassing wordt allereerst onderscheid gemaakt tussen reguliere (sociale) en geliberaliseerde huurovereenkomsten. Het verschil is gelegen in de hoogte van de huurprijs bij aanvang van de huurovereenkomst.
Graag leggen wij het verschil tussen de twee verschillende huurovereenkomsten hieronder voor u uit.

Reguliere huurovereenkomsten

De maximale (kale) huurprijs van reguliere woningen worden bepaald aan de hand van het woningwaarderingsstelsel, ook wel puntensysteem genoemd. Het aantal toe te kennen punten wordt sinds 1 oktober 2015 onder andere bepaald door de oppervlakte van de vertrekken, de voorzieningen in keuken en badkamer, het toegekende energielabel en de WOZ waarde van de woning. Bij elke puntenaantal hoort een maximale huurprijs. Deze maximale huurprijs in relatie tot het puntenaantal, wordt jaarlijks door de Rijksoverheid verhoogd, waarbij de huurprijs bij een eventuele huurverhoging niet boven dit maximum mag uitstijgen. Wanneer een woning 143 punten heeft geldt daarbij een maximaal redelijke huurprijs van € 714,43 en kan de woning worden verhuurd met een geliberaliseerde huurovereenkomst.
De huurverhoging van reguliere huurovereenkomsten is tevens gebonden aan een maximum percentage, zoals jaarlijks door de Rijksoverheid wordt vastgesteld.

Het woningwaarderingsstelsel is per 1 oktober 2015 gewijzigd. De punten die golden voor de onderdelen woonomgeving, woonvorm en schaarste gebieden zijn vervangen door de WOZ waarde van de woning. Tevens is de ‘liberalisatiegrens’ qua aantal punten veranderd, per 1 juli 2018 kan een woning geliberaliseerd verhuurd worden bij een puntenaantal van 143 punten. Bent u benieuwd hoeveel punten uw woning heeft, dan kunt u dit berekenen op de website van de huurcommissie.

LET OP: Aangezien de hoogte van de huurprijs bij aanvang van de huurovereenkomst bepaalt of uw overeenkomst geliberaliseerd of gereguleerd is, kan het zijn dat wanneer u bijvoorbeeld per 1 januari 2015 bent gaan huren, het aantal punten van voor 1 oktober 2015 geldt.
In 2013 heeft de Rijksoverheid het inkomensafhankelijke huur verhogen ingevoerd. Hierdoor kunnen de huren voor de midden en hogere inkomens nog sneller stijgen om het zogenaamde ‘scheef wonen’ tegen te gaan.

Geliberaliseerde huurovereenkomsten

Geliberaliseerde huurovereenkomsten hebben een (kale) huurprijs welke bij aanvang van de huurovereenkomst boven de dan geldende liberalisatiegrens ligt. Deze grens is voor de periode 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2019 door de Rijksoverheid vastgesteld op € 710,68.
Voor geliberaliseerde huurwoningen geldt dat er geen maximum percentage is, waarmee de huurprijs jaarlijks mag worden verhoogd, tenzij anders overeengekomen in de huurovereenkomst.

Twijfelt u of u een geliberaliseerde of reguliere huurovereenkomst heeft gesloten? Vraagt u het dan gerust even bij ons na.

Tijdige aankondiging huurverhoging

Wanneer u een reguliere huurovereenkomst heeft is uw verhuurder verplicht om u, minimaal twee maanden voor ingang van de huurverhoging, schriftelijk in kennis te stellen van de voorgenomen huurverhoging. U krijgt hierover dus vóór 1 mei een brief thuis gestuurd. 
Als verhuurder besluit om gebruik te maken van de extra inkomensafhankelijke huurverhoging, dan dient zij een inkomensverklaring van de Belastingdienst bij te voegen.
Op het moment dat u een geliberaliseerde huurovereenkomst heeft is uw verhuurder niet verplicht om u minimaal twee maanden voor ingang van de huurverhoging schriftelijk in kennis te stellen.

Niet eens met de aangekondigde huurverhoging?

Als u het niet eens bent met de huurverhoging, dan kunt u bezwaar maken. Indien u een reguliere huurovereenkomst heeft, leest u hieronder verder hoe u bezwaar kunt maken. U dient uw bezwaarschrift met motivatie schriftelijk en vóór 1 juli bij ons in te dienen. Wij zullen beoordelen of uw bezwaar terecht is.
In het geval dat huurder en verhuurder het alsnog niet eens worden over de voorgestelde huurverhoging, zullen wij de Huurcommissie verzoeken om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de verhoging. Heeft u geen bezwaarschrift ingediend, maar betaalt u de nieuwe huurprijs niet, dan zullen wij u nogmaals in kennis stellen van ons voorstel tot huurverhoging. U heeft zelf de mogelijkheid om vóór 1 november de Huurcommissie te verzoeken een uitspraak te doen over de redelijkheid.
Let op! Indien u een geliberaliseerde huurovereenkomst heeft, is het niet mogelijk om de redelijkheid van de voorgestelde verhoging bij de Huurcommissie te toetsen. U kunt zich in dit geval wenden tot de kantonrechter.