Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

1000436_sfeerbeeld.png

Huurverhoging

Veelgestelde vragen over huurverhoging

Verwey Vastgoed is gefuseerd met MVGM Wonen en is actief in de verhuur en het beheer van woningen in opdracht van de eigenaar van woningen en woningcomplexen. We beheren sociale huurwoningen met gereguleerde huurcontracten en we beheren vrije sector huurwoningen met geliberaliseerde huurovereenkomsten.

Heb ik een gereguleerd huurcontract?

U heeft een gereguleerd huurcontract wanneer u een sociale huurwoning huurt, hierbij zijn de maximale huurprijzen vastgesteld door de overheid. Ook aan de jaarlijkse huurverhoging is een maximum gesteld door de overheid. Kijk voor meer informatie en eisen op de website van de Rijksoverheid.

Heb ik een geliberaliseerde huurovereenkomst?

U heeft een huurwoning in de vrije sector ofwel een geliberaliseerde huurovereenkomst wanneer de aanvangshuurprijs van de woning meer bedraagt dan de liberalisatiegrens. Kijk voor de liberalisatiegrens bij de vraag ‘Wat voor soort huurovereenkomst heb ik?’

Bij een huurwoning met geliberaliseerd huurcontract gelden andere regels dan bij een gereguleerd huurcontract. Met een geliberaliseerd huurcontract is het niet mogelijk om huurtoeslag te ontvangen.

Wanneer wordt de huur verhoogd?

De eigenaar mag de huur één keer in de 12 maanden verhogen, of twee keer per 24 maanden. Meestal gebeurt dit per 1 juli, maar dat hoeft niet.

Bij een nieuw huurcontract, mag de eigenaar binnen de eerste 12 maanden van het huurcontract de huur verhogen.

Krijg ik bericht over de huurverhoging?

MVGM/Verwey doet u namens de eigenaar schriftelijk een voorstel tot het verhogen van de huur. Als u een gereguleerde huurovereenkomst heeft, dan moeten wij u dit voorstel minimaal twee maanden voordat de huurverhoging ingaat sturen.

Voorbeeld: als de eigenaar de huur wil verhogen per 1 juli, dan moet u het voorstel uiterlijk 30 april ontvangen.

In het voorstel moet minimaal staan:

 • de datum waarop de huurverhoging ingaat;
 • de oude en de nieuwe kale huurprijs;
 • het percentage of bedrag waarmee de huur wordt verhoogd;
 • of er sprake is van een inkomensafhankelijke huurverhoging (in dat geval moet er een inkomensindicatie van de Belastingdienst meegestuurd worden);
 • hoe u bezwaar kunt maken.

Andere voorwaarden voor huurverhoging:

 • de huurprijs mag door de huurverhoging niet hoger worden dan de maximale huurprijs volgens het puntensysteem;
 • de huurprijs mag niet worden verhoogd als de Huurcommissie de huur tijdelijk heeft verlaagd wegens onderhoudsgebreken;
 • de huurprijs mag niet worden verhoogd als er vóór de ingangsdatum van de huurverhoging een verzoek om huurverlaging op grond van onderhoudsgebreken is ingediend bij de Huurcommissie.

Met hoeveel mag de huur van een woning worden verhoogd?

Elk jaar stelt de overheid vast waarmee de huur maximaal mag worden verhoogd. Dit geldt alleen voor huurwoningen met een gereguleerde huurovereenkomst.

Voor deze woningen is ook dit jaar is de huurverhoging weer inkomensafhankelijk.

De huur van zelfstandige woningen mag per 1 juli 2018 maximaal worden verhoogd met:

 • 4,1% (1,6% inflatie + 2,5%) voor huishoudinkomens tot en met € 42.436 (inkomensjaar 2017);
 • 5,6% (1,6% inflatie + 4,0%) voor huishoudinkomens boven € 42.436 (inkomensjaar 2017).

Voor een verhoging van meer dan 4,1% zullen wij u een huishoudverklaring van de Belastingdienst meesturen bij het voorstel, waarin staat dat het huishoudinkomen hoger is dan € 42.436.

Vanaf 1 januari 2017 zijn twee soorten huishoudens uitgezonderd voor de inkomensafhankelijke huurverhogingen:

 • Huishoudens waarvan één of meer leden de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt;
 • Huishoudens van vier of meer personen. Voor deze huishoudens is geen hogere huurverhoging toegestaan, ongeacht de hoogte van hun huishoudinkomen.

De Belastingdienst houdt hier bij het verstrekken van een huishoudverklaring rekening mee.

Voor woningen met een geliberaliseerde huurovereenkomst stelt de regering geen maximum vast waarmee de huur mag worden verhoogd. Ook is de huurverhoging van woningen met een geliberaliseerde huurovereenkomst niet inkomensafhankelijk. De huurder en de eigenaar komen samen overeenkomen hoe de huur wordt verhoogd. Raadpleeg hiervoor uw huurovereenkomst.

De huurverhoging van onzelfstandige woningen (kamers) is niet inkomensafhankelijk. Voor deze woonruimten mag de huur per 1 juli 2019 maximaal met 3,1% worden verhoogd.

Wat voor soort huurovereenkomst heb ik?

Om te bepalen wat voor soort huurovereenkomst u heeft, zijn de ingangsdatum van de huurovereenkomst en de huurprijs in de overeenkomst bepalend (de aanvangshuurprijs). Met behulp van onderstaande tabel kunt u vaststellen of u een gereguleerde of een geliberaliseerde huurovereenkomst heeft.

Ingangsdatum contract Huurprijs Gereguleerd Geliberaliseerd
Voor 1 juli 1989 niet van toepassing Ja Nee
Na 1 juli 1990 * Hoger dan € 340,33 Nee Ja
Na 1 juli 1991 * Hoger dan € 351,68 Nee Ja
Na 1 juli 1992 * Hoger dan € 372,10 Nee Ja
Na 1 juli 1993 * Hoger dan € 392,71 Nee Ja
Na 1 juli 1994 * Hoger dan € 414,45 Nee Ja
Na 1 juli 1995 Hoger dan € 457,18 Nee Ja
Na 1 juli 1996 Hoger dan € 475,53 Nee Ja
Na 1 juli 1997 Hoger dan € 492,35 Nee Ja
Na 1 juli 1998 Hoger dan € 492,35 Nee Ja
Na 1 juli 1999 Hoger dan € 502,33 Nee Ja
Na 1 juli 2000 Hoger dan € 521,39 Nee Ja
Na 1 juli 2001 Hoger dan € 541,36 Nee Ja
Na 1 juli 2002 Hoger dan € 565,44 Nee Ja
Na 1 juli 2003 Hoger dan € 585,24 Nee Ja
Na 1 juli 2004 Hoger dan € 597,54 Nee Ja
Na 1 juli 2005 Hoger dan € 604,72 Nee Ja
Na 1 juli 2006 Hoger dan € 615,01 Nee Ja
Na 1 juli 2007 Hoger dan € 621,78 Nee Ja
Na 1 juli 2008 Hoger dan € 631,73 Nee Ja
Na 1 juli 2009 Hoger dan € 647,53 Nee Ja
Na 1 juli 2010 Hoger dan € 647,53 Nee Ja
Na 1 januari 2011 Hoger dan € 652,52 Nee Ja
Na 1 januari 2012 Hoger dan € 664,66 Nee Ja
Na 1 januari 2013 Hoger dan € 681,02 Nee Ja
Na 1 januari 2014 Hoger dan € 699,48 Nee Ja
Na 1 januari 2015 Hoger dan € 710,68 Nee Ja
Na 1 januari 2016 Hoger dan € 710,68 Nee Ja
Na 1 januari 2017 Hoger dan € 710,68 Nee Ja
Na 1 januari 2018 Hoger dan € 710,68 Nee Ja
Na 1 januari 2019 Hoger dan € 720,42 Nee Ja

* alleen van toepassing als de woning niet bewoond was voordat u er in ging wonen.

Hoe komt de eigenaar aan een inkomensindicatie van mijn huishouden?

Eigenaars kunnen bij de Belastingdienst een inkomensindicatie opvragen over het jaar 2017. De Belastingdienst geeft de eigenaar geen gespecificeerde inkomensgegevens, maar een verklaring waarin staat in welke inkomenscategorie uw huishouden valt. Wij zullen deze verklaring bij het voorstel tot huurverhoging voegen indien de huurverhoging hoger dan 4,1% is.

Hoe bepaalt de Belastingdienst het inkomen van mijn huishouden?

Het huishoudinkomen is het gezamenlijke inkomen (verzamelinkomen) van de huurders en alle andere bewoners van de woning. Alleen bewoners die op de ingangsdatum van de voorgestelde huurverhoging op het adres staan ingeschreven, tellen mee. Van inwonende jongeren die op 1 januari 2019 nog niet de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt, wordt alleen het inkomen dat het minimumloonniveau 2017 (€ 20.108) overstijgt meegeteld.

Bij een huurverhoging van meer dan 4,1% geldt het verzamelinkomen van twee kalenderjaren eerder. In 2019 gaat het om het inkomen over 2017. Dit inkomen is definitief vastgesteld door de Belastingdienst.

Wat als de huishoudverklaring van de Belastingdienst niet klopt?

Dan kunt u bij ons bezwaar maken tegen de huurverhoging. Dit kan alleen als de voorgestelde huurverhoging meer dan 4,1% is.

Wordt mijn huishoudverklaring bewaard?

De huisverklaring mag niet worden bewaard en zal na volledige overeenstemming over de nieuwe huurprijs door ons worden vernietigd.

Behoud ik recht op huurtoeslag?

De huurtoeslag blijft bestaan om woningen voor lagere inkomens betaalbaar te houden. De huurverhoging van 4,1% voor huishoudinkomens onder de € 42.436 wordt voor het grootste deel gecompenseerd door de huurtoeslag. De huurverhoging kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw huurtoeslag. Geef de nieuwe huurprijs daarom binnen 4 weken door aan de Belastingdienst.

Kijkt u voor meer informatie op over huurtoeslag op de speciale website hiervoor van de Belastingdienst (www.toeslagen.nl).

Kan ik bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging?

Als u een gereguleerde huurovereenkomst heeft dan kunt u in de volgende gevallen bezwaar maken tegen de huurverhoging:

 • De nieuwe kale huurprijs wordt hoger dan wettelijk toegestaan:

De nieuwe kale huurprijs mag door de voorgestelde huurverhoging niet hoger zijn dan wettelijk is toegestaan. Het puntensysteem voor zelfstandige woningen geeft de kwaliteit van de woning aan in punten. Het puntenaantal bepaalt de huurprijs die wettelijk maximaal is toegestaan. U kunt het puntenaantal en de maximaal redelijke huurprijs bij ons opvragen.

Kijkt u voor meer informatie over het puntensysteem en de wettelijke maximale huurprijs op de website van de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl).

 • De Huurcommissie heeft een tijdelijke huurverlaging uitgesproken vanwege onderhoudsgebreken of heeft dit verzoek nog in behandeling:

Als de kale huurprijs door de Huurcommissie tijdelijk is verlaagd vanwege onderhoudsgebreken dan mag de huur niet worden verhoogd voordat de gebreken zijn verholpen. Ook als de Huurcommissie een eventueel verzoek van u daartoe nog in behandeling heeft, dan mag de huur niet worden verhoogd voordat de Huurcommissie een uitspraak over uw verzoek heeft gedaan.

 • De eigenaar doet u binnen 12 maanden een tweede voorstel tot huurverhoging:

Wij mogen u namens de eigenaar binnen 12 maanden slechts één maal een voorstel tot het verhogen van de huur doen.

 • U het voorstel tot huurverhoging te laat heeft ontvangen:

Namens de eigenaar doen wij u schriftelijk een voorstel tot het verhogen van de huur. Dit voorstel moeten wij u minimaal twee maanden voordat de huurverhoging ingaat sturen.

Voorbeeld: als de eigenaar de huur wil verhogen per 1 juli, dan moet u het voorstel uiterlijk op 30 april hebben ontvangen.

 • Er staan fouten in het voorstel tot huurverhoging:

Namens de eigenaar doen wij u schriftelijk een voorstel tot het verhogen van de huur. In het voorstel moet minimaal staan:

 • de datum waarop de huurverhoging ingaat
 • de oude en de nieuwe kale huurprijs
 • het percentage of bedrag waarmee de huur wordt verhoogd
 • of er sprake is van een inkomensafhankelijke huurverhoging (in dat geval moet de eigenaar een huishoudverklaring van de Belastingdienst meesturen)
 • hoe u bezwaar kunt maken

Voldoet het voorstel niet aan deze voorwaarden dan kunt u bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging.

Kan ik bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging als ik het niet eens ben met het onderhoud van de woning?

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de voorgestelde huurverhoging als u het niet eens bent met het onderhoud van de woning. Eventuele klachten over het onderhoud van uw woning of een reparatieverzoek kunt u schriftelijk aan ons kenbaar maken. Indien u van mening bent dat uw klacht of reparatieverzoek niet naar behoren is afgehandeld, dan kunt u een procedure starten bij de Huurcommissie en hen verzoeken om een uitspraak te doen over eventuele onderhoudsgebreken.

Kijkt u voor meer informatie op de website van de Huurcommissie (www.huurcommissie.nl).

Kan ik bezwaar maken tegen de voorgestelde inkomensafhankelijke huurverhoging?

Als u een gereguleerde huurovereenkomst heeft dan kunt u in de volgende gevallen bezwaar maken tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging (meer dan 4,1%):

 • Het inkomen is te laag:

Is uw huishoudinkomen over 2017 minder dan € 42.436, dan kunt u bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging. U hoeft bij uw bezwaar geen inkomensgegevens te voegen. De eigenaar zal dan een nieuwe, actuele inkomensindicatie opvragen bij de Belastingdienst. Blijkt uit deze nieuwe indicatie dat u gelijk heeft, dan zullen wij namens de eigenaar het voorstel aanpassen en u een nieuw voorstel tot het verhogen van de huur sturen.

Is het huishoudinkomen toch te hoog, dan zullen wij u namens de eigenaar adviseren om uw bezwaar in te trekken en om akkoord te gaan met de voorgestelde huurverhoging. Als u het bezwaar niet intrekt, dan zal de eigenaar een uitspraak van de Huurcommissie vragen. Hieraan zijn wellicht kosten voor u verbonden.

 • Het inkomen is inmiddels gedaald:

Als uw huishoudinkomen in 2017 wel boven € 42.436 lag, maar is in 2018 gezakt tot onder deze grens, dan kunt u bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging. U doet dit door aan te tonen dat het huishoudinkomen over 2018 lager was dan de inkomensgrens. U kan dat aantonen met een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) van één van de bewoners waaruit blijkt hoeveel bewoners op het woonadres staan ingeschreven (verkrijgbaar bij de gemeente); en inkomensverklaringen (voorheen IB60-formulieren) van alle huidige bewoners (verkrijgbaar bij de Belastingdienst).

Kijkt u voor meer informatie over het opvragen van een inkomensverklaring op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) of belt u met de Belastingtelefoon 0800-0543 en voor meer informatie over een uittreksel uit de Basisadministratie personen op de website van uw gemeente.

Is iemand in uw huishouden is chronisch ziek of gehandicapt?

Als in uw huishoudens iemand chronisch ziek of gehandicapt is dan kunt u bij ons bezwaar maken tegen de voorgestelde huurverhoging. Door bezwaar te maken kunt u de huurverhoging mogelijk beperken tot maximaal 4,1%.

De door de overheid aangewezen groep gehandicapten en chronisch zieken die bezwaar kunnen maken tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging (meer dan 4,1%) bestaat uit huishoudens waarbij:

 • U of een ander lid van uw huishouden op grond van artikel 2.1 van het Besluit zorgverzekering voor een periode van ten minste een jaar en ten minste 10 uur per week verpleging of verzorging als bedoeld in artikel 2.10 van dat besluit (verpleging en verzorging zonder verblijf) ontvangt;
 • U of een ander lid van uw huishouden een blijk van waardering voor mantelzorgers is verstrekt als bedoeld in artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en waarbij die mantelzorg is verleend aan een ander lid van datzelfde huishouden;
 • U of een ander lid van uw huishouden in het bezit is van een indicatiebesluit als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet langdurige zorg voor verblijf als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, van die wet of voor direct oproepbare assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen als bedoeld in artikel 10.1.4 van die wet;
 • Aan u of een ander lid van uw huishouden een beschikking is verstrekt ten behoeve van voorzieningen aan de betreffende woonruimte op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Wet voorzieningen gehandicapten of artikel 1, eerst lid, onderdeel g, onder 6, van de Wet maatschappelijke ondersteuning, of ten behoeve van een woningaanpassingen als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
 • U of een ander lid van uw huishouden met een verklaring van de huisarts kan aantonen dat hij blind is.

De volledige beschrijving van deze aangewezen groep chronisch zieken en gehandicapten staat met een toelichting in de Staatscourant 2014 (nummer 37003) en Staatscourant 2015 (nummer 9756), kijk op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant.

Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging als ik een geliberaliseerde huurovereenkomst heb?

U kunt geen bezwaar maken tegen de huurverhoging als u een geliberaliseerde huurovereenkomst heeft. U kunt dit bezwaar ook niet indienen bij de huurcommissie. In de huurovereenkomst is overeengekomen hoe de eigenaar de huur mag verhogen. U kunt ons wel wijzen op een eventueel onjuiste huurverhoging.

Geschillen over de huurverhoging kunt u aan de kantonrechter voorleggen. Een procedure bij de Huurcommissie is niet mogelijk.

Hoe kan ik bezwaar maken?

Mocht u bezwaar willen maken tegen de voorgestelde huurverhoging, dan adviseren wij u om gebruik te maken van de modelbrief van de Huurcommissie. U kunt de brief vinden op de website van de Huurcommissie via: https://www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurverhoging/.

U kunt uw bezwaar bij ons indienen. Wij zullen uw bezwaar bespreken met de eigenaar. Voordat u bezwaar maakt, adviseren wij u om de website van de Huurcommissie te raadplegen. Uw bezwaar moet uiterlijk 30 juni door ons zijn ontvangen.

Hoe wordt uw bezwaar behandeld?

Wij zullen uw bezwaar in overleg met de eigenaar beoordelen. Mocht de eigenaar instemmen met uw bezwaar, dan zullen wij u een nieuw voorstel sturen, rekeninghoudend met uw bezwaar.

Mocht de eigenaar niet instemmen met uw bezwaar dan zullen wij u dit toelichten en u adviseren om uw bezwaar in te trekken en om akkoord te gaan met de voorgestelde huurverhoging. Als u het bezwaar niet intrekt, dan zal de eigenaar uw bezwaar voorleggen aan de Huurcommissie en hen vragen om een uitspraak over de redelijkheid van het voorstel. Hieraan zijn wellicht kosten voor u verbonden.

Met hoeveel mag de huur van een parkeerplaats of garage worden verhoogd?

Voor parkeerplaatsen en garages stelt de overheid geen maximum vast waarmee de huur mag worden verhoogd. Ook is de huurverhoging van een parkeerplaats of garage niet inkomensafhankelijk. De huurder en de eigenaar komen in de huurovereenkomst overeen hoe de huur wordt verhoogd. Raadpleeg hiervoor uw huurovereenkomst.

U kunt geen bezwaar maken tegen de huurverhoging. U kunt ons wel wijzen op een eventueel onjuiste huurverhoging. Geschillen over de huurverhoging kunt u aan de kantonrechter voorleggen. Een procedure bij de Huurcommissie is niet mogelijk.

Waarom krijg ik een andere huurverhoging dan mijn buren?

Veel eigenaren werken met marktconforme huurprijzen (markthuurprijzen) voor woningen. De vraag naar en het aanbod van huurwoningen in een regio zijn veelal bepalend bij het vaststellen van de markthuurprijs. Het verschil tussen de huidige huurprijs en de markthuurprijs vormt bij veel eigenaars veelal het uitgangspunt bij het vaststellen van de huurverhoging. Hiermee proberen eigenaars de huurprijs van gelijkwaardige woningen zoveel als mogelijk gelijk en marktconform te houden. Het gevolg hiervan is soms dat buren met een gelijkwaardige woning een ander voorstel tot het verhoging van de huurprijs ontvangen dan u.

Hoe wordt een markthuurprijs bepaald?

De markthuurprijs wordt bepaald door de kwaliteit van de woning, concurrentiepositie, de populariteit van het complex, economische ontwikkelingen, de huurprijsontwikkelingen van vergelijkbare woningen en de eigenaarsheffing.

Waar kan ik meer informatie vinden over de huurverhoging?

Informatie over huurverhoging kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid en in de circulaire van de minister over het huurbeleid.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb over de huurverhoging of bezwaar wil maken tegen de huurverhoging?

Voor al uw vragen over de huurverhoging of het eventueel maken van bezwaar kunt u zich richten tot MVGM/Verwey. U hoeft zich hiervoor niet rechtstreeks te richten tot de eigenaar.

Heeft u vragen over de huurverhoging? Neemt u dan gerust contact op met de behandelaar van de brief. Het telefoonnummer staat onder de naam van de behandelaar vermeld in de brief.

Mocht u bezwaar willen maken tegen de huurverhoging, dan verzoeken wij u om uw bezwaar te richten aan de behandelaar van de brief.

MVGM Wonen / Verwey Vastgoed Wonen
T.a.v. <naam behandelaar brief>
Postbus 1800
2280 DV RIJSWIJK