Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

1000436_sfeerbeeld.png

Servicekosten

Jaarlijks een helder overzicht voor u als huurder!

Elke maand betaalt u een bepaald bedrag aan huur. Deze huurprijs kan uit verschillende onderdelen bestaan, zoals met u overeengekomen in de huurovereenkomst. Een aantal huurders betalen “alleen” huur, maar er zijn ook huurders die naast de huur ook een voorschot service- en/of stookkosten betalen.
Met betrekking tot de service- en/of stookkosten willen wij u graag wat meer vertellen. 

Servicekosten zijn de kosten voor het collectief onderhoud aan de algemene voorzieningen en het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten binnen een gezamenlijk wooncomplex.

Ieder jaar, uiterlijk vóór 1 juli van het lopende kalenderjaar, ontvangt u van ons een overzicht met daarop de daadwerkelijk gemaakte servicekosten over het afgelopen kalenderjaar.

De servicekosten welke voor uw wooncomplex in rekening worden gebracht, kunt u vinden onder het kopje ‘Leveringen en diensten’ in uw huurovereenkomst.

Een onderdeel van de servicekosten zijn de collectieve kosten. Hiertoe worden onder meer gerekend: de premie glasverzekering voor het opstalglas, de elektrakosten ten behoeve van technische installaties, het vervangen van de algemene verlichting, glasbewassing en indien van toepassing de huismeesterdiensten.

Maandelijks betaalt u een totaalbedrag aan huur, hetgeen is opgebouwd uit de kale huurprijs en het voorschot op de servicekosten. In geval van een collectieve cv-installatie is eveneens separaat een voorschot op de stookkosten opgenomen in het totale huurbedrag.

Afrekening servicekosten

Na afloop van elk kalenderjaar maken wij voor u de balans op van de daadwerkelijk gemaakte servicekosten en de vooruitbetaalde voorschotten. De totale servicekosten worden over het algemeen hoofdelijk verdeeld over het aantal woningen binnen het wooncomplex en vervolgens omgeslagen naar rato van de door u gehuurde periode. Zo betaalt u nooit teveel.
NB. De kosten voor perioden van leegstand worden uiteraard niet bij de huurders in rekening gebracht, deze kosten komen ten laste van de grooteigenaar van het wooncomplex.

Naar aanleiding van de opgemaakte balans en de correcte verdeling ontstaat een door u nog te betalen of te ontvangen restsaldo, ook wel de afrekening servicekosten genoemd. De fysieke afrekening bestaat uit twee pagina’s, te weten de factuur over het restsaldo en de bijlage met hierop de specificatie (recapitulatie) van de totale servicekosten van het wooncomplex.

Aanpassing voorschot servicekosten

Op de afrekening servicekosten vindt u tevens een eventuele aanpassing van het maandelijks voorschot en de ingangsdatum. Wij streven ernaar uw jaarlijks voorschot servicekosten zoveel mogelijk in lijn te laten zijn met de te verwachten kosten, ofwel de begroting,  waardoor het restsaldo aan het einde van het jaar tot een minimum kan worden beperkt.

Niet eens met de servicekosten

Hoewel wij er de hoogste prioriteit aan geven om de jaarlijkse afrekening servicekosten correct en volledig op te stellen, kan het in een enkel geval voorkomen dat u het toch niet eens bent met de doorberekende kosten. U kunt dit op verschillende manieren kenbaar maken:

Direct in contact
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, kunt u uw reactie zowel telefonisch als per e-mail aan ons doorgeven. Onze vastgoedmanager, technisch manager en afdeling servicekosten staan voor u klaar om deze in behandeling te nemen.
Telefoon             : 010 – 266 00 10
E-mailadres        : Info@VerweyVastgoed.nl

Per post
U kunt uw reactie desgewenst ook per brief indienen, deze kunt u richten aan:
Verwey Vastgoed B.V.
T.a.v. afd. Servicekosten
Postbus 21393
3001 AJ  Rotterdam

Vermeldt u in elk geval

  • Uw naam en contactgegevens;
  • Het adres waar de afrekening betrekking op heeft;
  • Uw zienswijze op de door ons aan u toegezonden afrekening.

Wat mag u van ons verwachten?

Binnen 24 uur na ontvangst van uw mailbericht, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Heeft u uw klacht per brief aan ons verstuurd? Dan zullen wij hierop binnen drie werkdagen reageren. Het streven is om uw reactie binnen 10 werkdagen naar tevredenheid te hebben afgewikkeld.

Huurcommissie of kantonrechter

Indien u onverhoopt niet tevreden bent met de inhoudelijke afwikkeling van onze reactie, kunt u een verzoekschrift indienen bij de Huurcommissie. Voorafgaand aan de procedure dient u hiervoor een bedrag aan legeskosten te voldoen. Uitgebreidere informatie vindt u op de website van de Huurcommissie.