Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

1000436_sfeerbeeld.png

Eindafrekening/ laatste huurbetaling

Volgt er een eindafrekening als u de huurovereenkomst van uw woning opzegt?

Na een correcte oplevering van uw woning, wordt uw dossier afgewikkeld. In veel gevallen hoeft geen verrekening van kosten plaats te vinden en ontvangt u dus geen eindafrekening.
Heeft u echter een garantstelling en/of is de maandelijkse huurprijs opgebouwd uit service- en/of stookkosten, dan is het volgende voor u van belang.

Eindafrekening bankgarantie of waarborgsom

Wanneer er door u bij aanvang van de huurovereenkomst een bankgarantie of waarborgsom is afgegeven, zullen wij deze retourneren nadat de woning correct aan ons is opgeleverd en u volledig aan uw betalings- en overige contractuele verplichtingen heeft voldaan. De originele bankgarantie zal worden geretourneerd aan uw bankinstelling, welke verder zal zorgdragen voor het vrijgeven van de geblokkeerde gelden.
De waarborgsom zal worden teruggestort op het rekeningnummer ten name van de (hoofd)huurder. Normaliter wordt hiervoor het rekeningnummer gehanteerd welke reeds bij ons bekend is.
De afwikkeling van de bankgarantie of waarborgsom zal binnen vier weken na de eindinspectiedatum door ons zijn behandeld.

Afrekening service- en stookkosten

Ieder jaar, uiterlijk vóór 1 juli van het lopende kalenderjaar, ontvangt u van ons een overzicht met daarop de daadwerkelijk gemaakte servicekosten over het afgelopen kalenderjaar. Dit is ook het geval nadat u de woning heeft verlaten. Hierdoor kan het voorkomen dat u de afrekening pas in een veel later stadium ontvangt. Zie hiervoor ook 'Servicekosten'.

Laatste huurbetaling

Indien u ons heeft gemachtigd tot automatische incasso van de huurbetalingen, zullen wij deze incassomachtiging per einddatum van de huurovereenkomst stopzetten. Wanneer u bij uw bankinstelling een periodieke overboeking heeft geactiveerd, zorgt u er dan voor dat u deze tijdig deactiveert.

Contactgegevens

Voor het opmaken van de eindafrekening is het van belang dat wij in het bezit zijn van de juiste contactgegevens. Geef daarom tijdig, bij voorkeur bij uw huuropzegging, uw nieuwe adres- en bankgegevens aan ons door.