Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

1000436_sfeerbeeld.png

Woning niet correct opgeleverd

Wat gebeurt er als de woning door de vertrekkende huurder niet volgens afspraak in correcte staat wordt opgeleverd? 

U heeft uw huurovereenkomst opgezegd. Hierna plannen wij met u een afspraak in voor een voor- en eindinspectie.
Tijdens de voorinspectie worden afspraken met u gemaakt over hoe u de woning aan ons dient op te leveren. Dit wordt vastgelegd in het inspectierapport waarvoor u tekent en waarvan u een doorslag/kopie ontvangt.
Bij de eindinspectie zal de technisch manager of mutatieopzichter de woning nogmaals controleren en bekijken of de afspraken die tijdens de voorinspectie zijn gemaakt ook daadwerkelijk zijn nagekomen.
Mocht blijken dat u de gemaakte afspraken niet bent nagekomen krijgt u vijf werkdagen de tijd om dit alsnog in orde te maken. Wij zullen vervolgens opnieuw een afspraak met u maken om dit te controleren. Voor deze extra controle is het mogelijk dat wij extra kosten bij u in rekening brengen.
Indien u geen gehoor geeft aan dit verzoek en u heeft binnen de gestelde periode de geconstateerde gebreken, tekortkomingen en/of wijzigingen die ingevolge de huurovereenkomst, de wet en/of plaatselijk gebruik voor uw rekening komen, niet hersteld, stellen wij u daarbij in gebreke en houden wij u aansprakelijk voor alle (financiële) gevolgen die hieruit voortvloeien.
Bij gebreke van uw medewerking zullen wij onverwijld opdracht verstrekken om de genoemde gebreken/wijzigingen voor uw rekening en risico te laten herstellen.
Aanvullend vermelden wij dat eventuele huurderving en/of andere kosten, welke het gevolg zijn van vorenstaande, eveneens op u zullen worden verhaald. De kosten zullen dan worden doorbelast of worden verrekend met de eventuele borgsom of bankgarantie.

Niet waargenomen gebreken

Het zou kunnen voorkomen dat tijdens de voorinspectie niet alles wordt waargenomen en daardoor wijzigingen, schades of gebreken niet worden gezien. Soms staat de woning namelijk nog vol met inboedel en ingepakte dozen. Het is dan ook verstandig om tijdens de voorinspectie wijzigingen, gebreken, schades aan de woning door te geven aan de technisch manager of mutatieopzichter. Indien u twijfelt, kunt u dit ook vragen aan de technisch manager. Op die manier voorkomt u dat u tijdens de eindinspectie voor verassingen komt te staan en geconfronteerd wordt met gebreken, schades en/of veranderingen die u alsnog ongedaan moet maken of herstellen.