Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren en voor social media. Wil je meer weten over deze cookies, lees dan onze privacy disclaimer en de uitleg over cookies
Door hiernaast op "Akkoord" te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden. Wil je niet alle soorten cookies toestaan, klik dan op "Cookie instellingen aanpassen".

1000436_sfeerbeeld.png

Huurdersvereniging

Wat is een huurdersvereniging?

Huurders kunnen lid worden van de (op te richten) vereniging en zo meepraten over het woonplezier in en rond hun woning. De huurdersvereniging bundelt de krachten van de individuele huurders om gezamenlijke woonwensen gerealiseerd te krijgen. U kunt met elkaar bespreken wat u wilt bereiken. Dat kan heel specifiek zijn, bijvoorbeeld het oplossen van een verkeersonveilige situatie of algemener zoals het behartigen van de belangen van de bewoners in een complex of buurt.

Een Huurdersvereniging oprichten

Als een huurdersvereniging eenmaal is opgericht, kost het de bestuursleden en leden in de regel niet veel tijd om de vereniging actief te houden. De oprichting zelf vergt enige voorbereiding en tijd.

Stappenplan oprichten huurdersvereniging
1.       Verzamel een groep van circa 5 enthousiaste mensen die de nodige stappen willen ondernemen om de vereniging op te richten. Deze mensen kunnen in ieder geval als voorlopig bestuur optreden. Verdeel de rollen/functies van voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene bestuursleden. De voorzitter fungeert vaak al in de oprichtingsfase als kartrekker.

2.       Laat uw vastgoedbeheerder weten dat u van plan bent een huurdersvereniging op te richten.

3.       Stel de statuten van uw vereniging op. De statuten van een vereniging moeten in het Nederlands bij een notaris worden vastgelegd.

4.       De statuten moeten de volgende onderdelen bevatten:

-          De naam en vestigingsplaats van de huurdersvereniging;

-          Het doel van de vereniging;

-          Welke verplichtingen hebben de leden of hoe worden kunnen die verplichtingen bepaald worden (bijvoorbeeld het betalen van contributie);

-          Hoe wordt de algemene vergadering gehouden;

-          Hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden;

-          Waar gaat het geld naartoe als de vereniging of stichting wordt opgeheven.

5.       Meer gedetailleerde afspraken worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Deze hoeft niet door een notaris te worden vastgelegd en niet ingeschreven te worden bij de Kamer van Koophandel.

6.       Beleg een vergadering waarbij u alle huurders uitnodigt. In deze vergadering legt u uit dat u van plan bent een huurdersvereniging op te richten. U kunt tijdens deze vergadering de door u opgemaakte concept statuten presenteren en deze door uw toekomstige leden laten goedkeuren. Worden deze statuten goedgekeurd, dan kunt u deze laten passeren bij de notaris en de vereniging is opgericht. Verder stelt u tijdens de vergadering het voorlopige bestuur voor aan de leden en laat deze eventueel benoemen. Leg uit welke zaken u voor de huurders wilt gaan verrichten, leg een begroting voor en vertel de leden of u een (kleine) financiële bijdrage verwacht.

7.       Stel - mits nog niet aanwezig - op basis van de statuten een huishoudelijk reglement op voor de vereniging.

8.       Ga naar de Kamer van Koophandel en laat de statuten inschrijven in het verenigingsregister van de KvK. Dat is erg belangrijk voor de toekomst. De jaarlijkse bijdrage aan de KvK wordt door de vereniging zelf betaald. De huurdersvereniging opent een eigen bankrekening ten behoeve van de contributie.

9.       Is uw huurdersvereniging opgericht, meldt u dit bij uw vastgoedbeheerder.

Het bestuur en de leden van iedere huurdersvereniging vergaderen gemiddeld 1 tot 2 keer per jaar met elkaar over onderwerpen als onderhoud, servicekosten, huurprijsbeleid en dienstverlening van uw vastgoedbeheerder. De afspraken die uit dit overleg naar voren komen, bespreekt het verenigingsbestuur 1 tot 2 keer per jaar met de vastgoedbeheerder. Het gaat hierbij om complex/vereniging specifieke zaken.

Het verschil tussen een huurdersvereniging en een bewonerscommissie

Het belangrijkste verschil tussen een huurdersvereniging en een bewonerscommissie is de rechtspositie. Een huurdersvereniging is in tegenstelling tot een bewonerscommissie een officieel rechtspersoon, die zo nodig een beroep op de wet kan doen en juridische stappen kan ondernemen. Daarnaast zijn er voor een vereniging nog rechten en plichten vastgelegd. Een vereniging behoort een eigen giro- of bankrekening te hebben en sluit persoonlijke aansprakelijkheid van bestuursleden uit. Leden (huurders) betalen een bescheiden contributie voor hun lidmaatschap. De kosten van het lidmaatschap verschillen per vereniging, maar zijn in de regel minimaal. 

Een vereniging moet ieder jaar een algemene ledenvergadering houden en het gekozen beleid ter discussie stellen. Wie het niet eens is met het beleid, kan dit tijdens deze vergadering aangeven. De bestuursleden van de vereniging worden door de leden gekozen; iets wat bij een bewonerscommissie of stichting niet hoeft. De huurdersvereniging moet tot slot bij de oprichting statuten vastleggen, heeft een huishoudelijk reglement en is verplicht zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel.
Dit geeft de vereniging de nodige rechten. Zo zijn verhuurders volgens de Overlegwet verplicht de huurdersvereniging te erkennen als officiële gesprekspartner. Met een bewonerscommissie kan er contact zijn, maar is dit niet verplicht.

Is er een huurdersvereniging in uw wooncomplex?

Bent u benieuwd of er een huurdersvereniging in uw wooncomplex actief is? U kunt bij ons informeren of er een vereniging actief is. 
Een huurdersvereniging bundelt de krachten en inspanning van alle bewoners van een wooncomplex om zo een prettige woonsfeer en woonomgeving te creëren.